Hulp nodig kiezen boekhoudpakket?

Hulp nodig?

  • Gratis advies
  • Binnen 1 werkdag
  • Kost je 5 min.
Start adviestool

Wat is een begroting?

Net zoals onze regering elk jaar op Prinsjesdag weer een begroting bekend maakt, doen veel ondernemingen dat ook. De begroting is in feite niets anders dan een mooi financieel overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven over het komende jaar of de komende jaren. In dit overzicht vermeldt een onderneming onder andere welke activiteiten er zullen plaatsvinden, wat de verwachte inkomsten worden en hoeveel kosten dit met zich meebrengt.

De begroting gaat in de meeste gevallen over een heel boekjaar, maar kan ook over een kortere of langere periode gaan. Bij kortere perioden spreken we in dit geval over gefaseerde begrotingen. Denk bijvoorbeeld aan ondernemingen die zeer afhankelijk zijn van de seizoenen. Bij een begroting over meerdere jaren spreken we van een meerjarenbegroting.

Deelbegrotingen

Dankzij een begroting kan een onderneming nagaan of een project, een aankoop of een investering financieel haalbaar is. Een begroting kan uit verschillende deelbegrotingen bestaan. Vooral binnen grotere organisaties duiken regelmatig de volgende deelbegrotingen op:

Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting bestaat uit de verwachte omzet en de verwachte kosten over de begrotingsperiode. Hiermee krijgt de ondernemer een idee van de verwachte winst of verlies voor de komende periode. Zo kan je als ondernemer berekenen welke omzet er behaald moet worden om alle verwachte kosten te dekken.

Liquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting kijkt enkel naar de verwachte inkomende en uitgaande geldstromen. Dit is dus wat anders dan de verwachte opbrengsten en kosten. Het verschil zit hem in het moment dat geld daadwerkelijk op je bankrekening wordt ontvangen en het moment waarop de omzet wordt geboekt. Als voorbeeld worden opbrengsten geboekt als de factuur wordt verstuurd. Echter, de facturen worden bijvoorbeeld pas 30 of 60 dagen later betaald. Hierdoor worden inkomsten later verwacht dan de opbrengsten. En dit zie je terug in je liquiditeitsbegroting.

Investeringsbegroting

Vervolgens heb je nog de investeringsbegroting. Deze begroting geeft inzicht welke investeringen nodig zijn om bijvoorbeeld een start van je onderneming te maken. Maar ook hoeveel geld nodig is om een nieuw project te starten of bedrijfskapitaal zoals machines aan te schaffen.

Financieringsbegroting

En tenslotte heb je nog de financieringsbegroting. In de financieringsbegroting geef je aan hoe je de investeringen uit de investeringsbegroting gaat financieren. Normaal gesproken doe je dit met eigen geld (= eigen vermogen) of met geleend geld (= vreemd vermogen).

Het belang van de begroting

Zoals reeds aangegeven is de begroting belangrijk om na te gaan of je alle doelstellingen op financieel vlak kan behalen. Daarnaast controleer je ook of de uitgaven die je gaat doen financieel rendabel zijn. Een gedegen begrotingsplan dat de rendabiliteit in de schijnwerpers plaatst is belangrijk. Zeker als je op zoek bent naar extra financiële middelen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van extra financiering bij de bank. Zij zullen in dit geval een duidelijk en rendabel begrotingsplan eisen. Dankzij de begroting krijg je als onderneming een duidelijk overzicht van alle inkomsten en uitgaven. Zo kan je bepalen of een investering of project de moeite waard is.

Hoe stel je een begroting op?

Maar hoe maak je nu eigenlijk een begroting? Vooral voor grotere organisaties kan het opstellen van een begroting nogal een complex proces zijn. Voor kleinere ondernemers voldoet in de meeste gevallen vaak een meer eenvoudige vorm.

Eenvoudige begroting

Om een eenvoudige begroting op te stellen, noteer je voor de verschillende posten aan de linkerzijde de verwachte uitgaven. En aan de rechterzijde de geplande inkomsten. Vervolgens maak je dan de optelsom die tot een positief of negatief resultaat leidt. Bij een positieve uitkomst spreken we van winst. Bij een negatieve uitkomst van verlies.

Top down en bottom up begroting

Bij grotere organisaties krijg je vaak te maken met meerdere B.V.’s en afdelingen. Het opstellen van een begroting wordt dan al snel een complex proces. Met name de afstemmingen van de budgetten tussen de decentrale afdelingen of B.V.’s en de centrale Holding kunnen tot veel discussie leiden. Je ziet dan vaak dat vanuit centraal niveau top down aan de afdelingen kaders worden afgegeven. De decentrale afdelingen moeten de begrotingen dan bottom up binnen de kaders opstellen. Op centraal niveau worden deze budgetten weer geconsolideerd en gecontroleerd.

Onderbouwing begroting

Een ander aspect bij het opstellen van de begroting is de onderbouwing hiervan. Je kan natuurlijk niet zomaar een paar cijfers invullen waarvan je hoopt dat ze waarheid worden. Zo wil je dat de verwachte omzet gebaseerd is op realistische cijfers. Denk bijvoorbeeld aan een realistisch groeicijfer, prijzen die klanten bereid zijn te betalen en verkoopvolumes die aannemelijk zijn. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de kosten.

Boekhoudsoftware en de begroting

Zoals je ziet zijn er vele mogelijkheden en manieren om je begrotingen op te stellen. Afhankelijk van het type organisatie en type onderneming wil je dat je boekhoudsoftware je hierbij zo goed mogelijk ondersteunt. Echter, elk boekhoudpakket doet dit op zijn eigen manier. In sommige boekhoudprogramma’s kan je helemaal geen begroting opstellen. En andere boekhoudpakketten geven je weer tal van opties.

Bepaal daarom heel goed voor jezelf welke begrotingsfunctionaliteit je precies zoekt. En welk boekhoudpakket je daarbij het beste ondersteunt.

Om je boekhoudhouding te doen is het wel belangrijk dat je een goed pakket kiest. De verschillen tussen boekhoudprogramma’s zijn groot. Laat je dus goed informeren. Doe daarom de gratis Origoo-check!!


Weten wanneer er weer een nieuw blog online staat? Laat je email achter en we mailen je direct.