Hulp nodig kiezen boekhoudpakket?

Hulp nodig?

  • Gratis advies
  • Binnen 1 werkdag
  • Kost je 5 min.
Start adviestool

Wat is een exploitatiebegroting?

Bij veel ondernemingen is er een algemene begroting die bestaat uit een aantal deelbegrotingen. Een van de belangrijkste deelbegrotingen is de exploitatiebegroting. Andere deelbegrotingen zijn bijvoorbeeld de liquiditeitsbegroting en de investeringsbegroting. De exploitatiebegroting bestaat uit de verwachte omzet en de verwachte kosten over de begrotingsperiode. Hiermee krijgt de ondernemer een idee van de verwachte winst of verlies. Ook kan de ondernemer zo berekenen welke omzet er behaald moet worden om alle verwachte kosten te dekken.

De exploitatiebegroting in de praktijk

Het leiden van een onderneming brengt heel wat verantwoordelijkheden met zich mee. Daarom is het verstandig een exploitatiebegroting op te stellen. Maar hoe ga je te werk? Welke stappen neem je om deze begroting op te stellen?

Stap 1: stel de verwachte omzet vast

Als startpunt van deze begroting wordt de verwachte omzet in kaart gebracht over het komende jaar. Deze omzet bestaat uit de totale opbrengst van de goederen en/of diensten die je verwacht te verkopen.

Stap 2: bepaal de verwachte inkoopkosten

Vervolgens bepaal je de inkoopkosten die je verwacht te maken om de omzet te realiseren. Voorbeelden van inkoopkosten zijn bijvoorbeeld de inkoop van grond- of hulpstoffen, transportkosten of inkoop van uren van derden. Je kan nu de brutowinst bepalen door de inkoopkosten van deze omzet af te trekken.

Stap 3: tel de verwachte overige kosten op

Tot slot moeten nog alle overige kosten van de brutowinst worden afgetrokken om uiteindelijk te bepalen of je winst of verliest maakt in de exploitatiebegroting. Onder overige kosten verstaan we bijvoorbeeld: kosten voor het huren van een ruimte of kantoor, onderhoudskosten, eventuele investeringen, personeelskosten, belastingen, … etc.

Waar rekening mee houden bij een exploitatiebegroting?

Bij het opmaken van een exploitatiebegroting zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden om een realistische begroting op te stellen.

  • Zo bestaan de personeelskosten niet alleen uit het brutoloon, maar moet je ook denken aan de extra kosten die hierbij horen. Denk bijvoorbeeld aan sociale werkgeverslasten en pensioenkosten.
  • Het is belangrijk dat je bij de exploitatiebegroting steeds met bedragen exclusief btw werkt.
  • Houd rekening met eventuele afschrijvingen. Iets wat al snel wordt vergeten bij het opstellen van deze deelbegroting.

Weten wanneer er weer een nieuw blog online staat? Laat je email achter en we mailen je direct.