Hulp nodig kiezen boekhoudpakket?

Hulp nodig?

  • Gratis advies
  • Binnen 1 werkdag
  • Kost je 5 min.
Start adviestool

Wat is een exploitatiebegroting?

Bij veel ondernemingen is er een algemene begroting die bestaat uit een aantal deelbegrotingen. Een van de belangrijkste en meest voorkomende deelbegrotingen is de exploitatiebegroting. Andere deelbegrotingen zijn bijvoorbeeld de liquiditeitsbegroting, de investeringsbegroting en de financieringsbegroting.

De exploitatiebegroting bestaat uit de verwachte omzet en de verwachte kosten over de begrotingsperiode. Hiermee krijgt de ondernemer een idee van de verwachte winst of verlies. Daarnaast kan de ondernemer zo berekenen welke omzet er behaald moet worden om alle verwachte kosten te dekken.

De exploitatiebegroting opstellen

Het leiden van een onderneming brengt heel wat verantwoordelijkheden met zich mee. Het is daarom is verstandig een exploitatiebegroting op te stellen. Maar hoe ga je te werk? Welke stappen neem je om deze begroting op te stellen?

Stap 1: stel de verwachte omzet vast

Als startpunt van deze begroting wordt de verwachte omzet in kaart gebracht over het komende jaar. Deze omzet bestaat uit de totale opbrengst van de goederen en/of diensten die je verwacht te verkopen.

Stap 2: bepaal de verwachte inkoopkosten

Vervolgens bepaal je de inkoopkosten die je verwacht te maken om de omzet te realiseren. Voorbeelden van inkoopkosten zijn bijvoorbeeld de inkoop van grond- of hulpstoffen, transportkosten of inkoop van uren van derden. Je kan nu de brutowinst bepalen door de inkoopkosten van deze omzet af te trekken.

Stap 3: tel de verwachte overige kosten op

Tot slot moeten nog alle overige kosten van de brutowinst worden afgetrokken om uiteindelijk te bepalen of je winst of verliest maakt in de exploitatiebegroting. Onder overige kosten verstaan we bijvoorbeeld: kosten voor het huren van een ruimte of kantoor, onderhoudskosten, eventuele investeringen, personeelskosten, belastingen, … etc.

Voorbeeld exploitatiebegroting

In onderstaande tabel vind je een voorbeeld van een exploitatiebegroting als je bovenstaande stappen doorloopt.

Begroting inkomsten
Omzet
€ 250.000
Inkoop
€ 100.000
Diensten derden
€ 60.000
Bruto winst
€ 90.000
Begroting bedrijfskosten
Personeel
€ 50.000
Huisvesting
€ 9.000
Vervoer
€ 2.000
Algemeen
€ 4.000
Afschrijvingen
€ 3.000
Totale kosten
€ 68.000
Begroting netto winst voor belasting
€ 22.000

 

Verder zijn er bij het opmaken van een exploitatiebegroting een aantal zaken waar je rekening mee moet houden om een realistische begroting op te stellen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Personeelskosten bestaan niet alleen uit het brutoloon. Je moet ook denken aan de extra kosten die hierbij horen, zoals sociale werkgeverslasten en pensioenkosten.
  • Het is belangrijk dat je bij de exploitatiebegroting steeds met bedragen exclusief btw werkt.
  • Houd rekening met eventuele afschrijvingen, iets wat snel wordt vergeten bij het opstellen van een exploitatiebegroting.

De exploitatiebegroting maken met boekhoudsoftware

Als je een exploitatiebegroting opstelt, wil je dat je boekhoudsoftware je hierbij zo goed mogelijk ondersteunt. In vele boekhoudprogramma’s kan je helemaal geen begroting opstellen. En andere boekhoudpakketten geven je weer tal van opties. Bepaal daarom heel goed voor jezelf welke begrotingsfunctionaliteit je precies zoekt. En welk boekhoudpakket je daarbij het beste ondersteunt.

Om je boekhoudhouding te doen is het belangrijk dat je een goed pakket kiest. De verschillen tussen boekhoudprogramma’s zijn groot en later overstappen is lastig.

Hulp nodig bij de keuze van een goed boekhoudprogramma?

  • Origoo geeft je gratis advies
  • Het kost je 5 minuten van je tijd
  • En binnen 1 werkdag krijg je een onafhankelijk advies met het beste pakket

Start advies


Weten wanneer er weer een nieuw blog online staat? Laat je email achter en we mailen je direct.