Hulp nodig kiezen boekhoudpakket?

Hulp nodig?

  Start adviestool

  Wat is een financieringsbegroting?

  Om een bedrijf te starten moet je investeren, de kost gaat immers voor de baat. En als je dan bent gestart heb je zaken als werkkapitaal, onderhanden werk  en voorraden. Om deze investeringen te financieren heb je geld nodig. Maar hoeveel heb je nu precies nodig? En waar haal je de financiering vandaan? Dit staat allemaal in je financieringsbegroting.

  De financieringsbegroting is een zogenaamde deelbegroting, waarin de financiering van de benodigde investeringen en bedrijfsmiddelen zijn opgesomd. De financieringsbegroting kan eigenlijk pas goed worden opgesteld als je een degelijke investeringsbegroting en meerjarenbegroting hebt opgesteld. Je hebt dan namelijk een goed idee welke investeringen je wilt gaan doen en welke financiering je nodig hebt om je bedrijf te laten draaien.

  Financieringsbegroting maken

  Bij het maken van een financieringsbegroting wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten financiering:

  1. Eigen vermogen
  2. Kort vreemd vermogen
  3. Lang vreemd vermogen

  Deze soorten financiering maken onderdeel uit van de passivazijde van de balans.

  Eigen vermogen

  Eigen vermogen is het deel van de financiering die je als “eigen geld” inbrengt. Dit inbrengen van eigen vermogen kan je in verschillende vormen doen. Denk bijvoorbeeld aan contant geld of bedrijfsmiddelen zoals een auto, computer of misschien zelfs wel een gebouw. Overigens telt een lening van vrienden of familie ook mee als eigen vermogen. Zeker als je financiering in de vorm van vreemd vermogen gaat lenen bij een bank, zal deze bijna altijd vragen om ook een stuk eigen vermogen in te brengen. Een verhouding die veel voorkomt is 30% eigen vermogen en 70% vreemd vermogen.

  Kort vreemd vermogen

  Deze categorie betreft leningen die je aangaat met leveranciers of banken voor korter dan een jaar. Voorbeelden zijn:

  • Leverancierskrediet
  • Rekening-courant faciliteit
  • Te betalen belastingen

  Deze schulden zullen op de balans onder de categorie “Vlottende passiva” of “Kort vreemd vermogen” verzameld worden.

  Lang vreemd vermogen

  Tenslotte heb je nog te maken met leningen en schulden die je voor langer dan een jaar aangaat. Voorbeelden zijn:

  • Langlopende leningen
  • Hypotheek
  • Lease-overeenkomst
  • Bedrijfsobligatie

  Voorbeeld financieringsbegroting

  In de onderstaande tabel vind je het voorbeeld van de financieringsbegroting voor de bovengenoemde onderdelen.

  Eigen vermogen
  Contante inbreng
  € 100.000
  Bedrijfsauto
  € 35.000
  Gebouwen
  € 350.000
  Lening familie
  € 50.000
  Totaal eigen vermogen
  € 535.000
  Kort vreemd vermogen
  Leverancierskrediet
  € 30.000
  Rekening-courant faciliteit
  € 75.000
  Te betalen belastingen
  € 10.000
  Totaal kort vreemd vermogen
  € 115.000
  Lang vreemd vermogen
  Lang lopende leningen
  € 200.000
  Hypotheek
  € 100.000
  Lease-overeenkomst
  € 25.000
  Bedrijfsobligatie
  € 75.000
  Totaal lang vreemd vermogen
  € 400.000
  Totaal financieringsbegroting
  € 1.050.000

   

  Solvabiliteit

  Om snel een beeld te krijgen van de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen is de term solvabiliteit in het leven geroepen. Solvabiliteit is de mate waarin je op lange termijn aan je schulden kan voldoen. Dit is het broertje van  liquiditeit, wat aangeeft in welke mate je op korte termijn aan je schulden kan voldoen. De solvabiliteit wordt onder andere door banken gebruikt om te bepalen of ze bijvoorbeeld een nieuwe lening aan je willen geven.

  De financieringsbegroting opstellen met boekhoudsoftware

  Je wilt graag dat je boekhoudpakket je ondersteunt bij het opstellen van een financieringsbegroting. Echter, in veel boekhoudprogramma’s kan je nog geen exploitatiebegroting opstellen, laat staan een financieringsbegroting. Wanneer je de financieringsbegroting dan toch wilt opstellen in een boekhoudprogramma kom je al snel uit bij de duurdere en meer uitgebreide pakketten. Voor zzp’ers en kleinere ondernemers zijn deze duurdere pakketten vanuit financieel oogpunt vaak geen optie. Je kan er dan voor kiezen om een goedkoper boekhoudpakket met een API te koppelen aan separate online software waarin je een financieringsbegroting kan maken.

  Om je boekhoudhouding te doen is het belangrijk dat je een goed pakket kiest. De verschillen tussen boekhoudprogramma’s zijn groot en later overstappen is lastig.

  Hulp nodig bij de keuze van een goed boekhoudprogramma?

  • Origoo geeft je gratis advies
  • Het kost je 5 minuten van je tijd
  • En binnen 1 werkdag krijg je een onafhankelijk advies met het beste pakket

  Start advies


  Weten wanneer er weer een nieuw blog online staat? Laat je email achter en we mailen je direct.