Hulp nodig kiezen boekhoudpakket?

Hulp nodig?

  • Gratis advies
  • Binnen 1 werkdag
  • Kost je 5 min.
Start adviestool

Wat is een grootboek?

Het grootboek bestaat uit alle grootboekrekeningen waarop financiële transacties en mutaties worden geboekt. De financiële boekingen worden zowel in het dagboek als in het grootboek bijgehouden. Dit principe heet dubbel boekhouden. Het verschil tussen beide boekingen is dat in het grootboek vaak meerdere opgetelde transacties uit het dagboek als één verdichte transactie worden geboekt. Hierdoor heb je in het grootboek een beter overzicht over het geheel van boekingen. Voor eventuele details kan je dan beter het dagboek raadplegen.

Opbouw grootboek

Het grootboek bestaat uit twee typen rekeningen: balansrekeningen en resultatenrekeningen. Op de balansrekeningen worden de mutaties geboekt die betrekking hebben op je bezittingen (activa) en schulden (passiva). Op de resultatenrekeningen worden de transacties bijgehouden voor je inkomsten en uitgaven.

Rubrieken

Binnen deze twee categorieën van grootboekrekeningen heb je verschillende rubrieken van rekeningen. Elke rubriek heeft betrekking op de balans of de winst- en verliesrekening.

#RubriekType rekening
0Vaste activa, eigen vermogen, voorzieningen en langlopende schuldenBalans
1Financiële rekeningen: liquide middelen, kortlopende vorderingen en schulden, belastingen en premiesBalans
2TussenrekeningenBalans
3Rekeningen van voorraden grondstoffenBalans
4KostenrekeningenW&V
5Rekeningen voor verdeling indirecte kostenW&V
6FabricagerekeningenW&V
7Voorraadrekeningen: Inkoopwaarde van de omzet, inkopen, werk door derdenW&V
8OmzetrekeningenW&V
9Rekeningen voor algemene resultaten (of overige resultaten)W&V

Subrubrieken

Vaak wil je als onderneming binnen sommige rubrieken nog een verder onderscheidt maken in subrubrieken. Dit kan handig zijn om beter overzicht te houden over het grootboek. Een voorbeeld van een rubriek waarvoor vaak subrubrieken worden gebruikt zijn de kostenrekeningen. Deze worden vaak onderverdeeld in de volgende subrubrieken:

#Subrubrieken Kostenrekeningen (4)
40Afschrijving
41Personeelskosten
42Huisvestingskosten
43Machine- en exploitatiekosten
44Autokosten
45Verkoopkosten
46Kantoorkosten
47Branchespecifieke kosten
48Algemene kosten
49Financierings- en rentelasten

Overigens zou je binnen de subrubrieken van deze kostenrekeningen best nog extra subrubrieken mogen toevoegen. Dit kan je gewoon zelf bepalen.

Grootboekrekeningen

Binnen de verschillende rubrieken heb je grootboekrekeningen waarop alle transacties en mutaties geboekt worden. Zo kan je bijvoorbeeld voor de subrubriek 44 Autokosten de volgende grootboekrekeningen hebben:

#Grootboekrekeningen Autokosten (44)
4410Brandstofkosten
4420Verzekeringen
4430Motorrijtuigenbelasting
4440Onderhoud en reparaties

Let op dat iedere grootboekrekening een uniek nummer krijgt waarvan de eerste cijfers gelijk zijn aan de cijfers van de hoofdrubriek.

Transacties

Uiteindelijk zal je de transacties boeken op de verschillende grootboekrekeningen. Als je bijvoorbeeld de brandstofkosten wilt boeken doe je dat op grootboekrekening #4410 Brandstofkosten:

Transacties Brandstofkosten (4410)
3-5-2017BP50,12
25-5-2017Tango55,41
10-6-2017Shell71,53
27-6-2017Esso62,73

De verzameling en opbouw van de verschillende grootboekrekeningen heet een grootboekrekeningschema. Iedere onderneming mag zelf bepalen welke grootboekrekeningen worden gebruikt. Sommige bedrijven zullen slechts 10-20 grootboekrekeningen gebruiken, andere ondernemingen gebruiken er soms wel honderden.


Weten wanneer er weer een nieuw blog online staat? Laat je email achter en we mailen je direct.