Hulp nodig kiezen boekhoudpakket?

Hulp nodig?

 • Gratis advies
 • Binnen 1 werkdag
 • Kost je 5 min.
Start adviestool

Wat is een investeringsbegroting?

Het opstarten van een onderneming is geen vanzelfsprekendheid. Iedere ondernemer herinnert zich nog wel de talloze administratieve formaliteiten die hiermee gepaard gaan. Toch blijft het daar niet bij. Een onderneming opstarten, betekent immers ook het financiële plaatje op orde krijgen. Elke oprichting van een onderneming gaat immers gepaard met tal van kosten. Het is in dit geval handig om een investeringsbegroting te maken. Maar wat is een investeringsbegroting nou eigenlijk precies?

De investeringsbegroting is een zogenaamde deelbegroting, waarin de startende ondernemer opsomt wat er financieel nodig is om de onderneming te kunnen starten. In de investeringsbegroting worden noodzakelijke investeringen van minder cruciale investeringen onderscheiden, en kan bepaald worden wat er minimaal nodig is om een onderneming te starten. Zo krijg je een duidelijk overzicht van de kosten die met het opstarten van het bedrijf gepaard gaan.

Investeringsbegroting maken

Bij het maken van een investeringsbegroting wordt over het algemeen een onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten kosten:

 1. De vaste activa
 2. De vlottende activa
 3. De aanloopkosten

Vaste activa

Vaste activa zijn bedrijfsmiddelen die normaliter langer dan een jaar onderdeel van je onderneming zullen uitmaken. Veel voorkomende voorbeelden van vaste activa zijn:

 • Bedrijfswagens
 • Computers / laptops / smartphones
 • Gebouwen
 • Machines
 • Website

Deze investeringen zullen op de balans dan ook onder de categorie “Vaste activa” verzameld worden, waarbij de periodieke afschrijvingen in de resultatenrekening worden opgenomen.

Vlottende activa

Deze categorie investeringen maakt meestal minder dan een jaar onderdeel uit van je onderneming en worden soms ook vlottende kapitaalsgoederen of vlottend kapitaal genoemd. Voorbeelden van vlottende activa zijn:

 • Voorraden
 • Liquide middelen
 • Vorderingen (bijv. terug te vorderen btw)

Deze investeringen zullen op de balans onder de categorie “Vlottende activa” verzameld worden.

Maar let wel op! Vaak wordt er bij het verschil tussen vlottende en vaste activa over een termijn van één jaar gesproken (zoals wij nu doen). Deze termijn moet echter met een korrel zout worden genomen. Het is eerder een richtlijn dan een regel. Voorraadgoederen die bijvoorbeeld één jaar en twee weken in je bezit zijn, zijn nog steeds vlottende activa. Soms worden vlottende activa dan ook omschreven als activa die één productieproces meegaan of snel in geld kunnen omgezet worden.

Aanloopkosten

Tenslotte krijg je nog te maken met aanloopkosten die niet op de balans komen, maar direct als kosten in de resultatenrekening opgenomen worden. Voorbeelden zijn:

 • Notariskosten
 • Contracten
 • Mediacampagnes
 • Drukwerk en visitekaartjes
 • Huur bedrijfsruimte
 • Kosten werven personeel

Aandachtspunten en tips investeringsbegroting

Ga niet lukraak wat getalletjes op papier zetten, maar onderbouw je cijfers met de nodige offertes voor de betreffende investeringen. Alleen zo krijg je een realistische investeringsbegroting en zullen de onvoorziene kosten tot een minimum beperkt worden. Onvoorziene kosten… de woorden zijn gevallen. Spijtig genoeg duiken er altijd wel onvoorziene kosten op bij de start van een onderneming. Probeer daarom steeds met een marge te werken zodat deze kosten geen obstakel voor het opstarten worden. Wat offertes betreft, loont het trouwens de moeite om verschillende offertes aan te vragen voor hetzelfde product of dienst. Alleen zo kan je er zeker van zijn dat je de beste prijs/kwaliteit-keuzes maakt.

Voorbeeld investeringsbegroting

In de onderstaande tabel vind je het voorbeeld van de investeringsbegroting voor de bovengenoemde onderdelen.

Vaste activa
Bedrijfswagens
€ 50.000
Computers / laptops / smartphones
€ 5.000
Gebouwen
€ 500.000
Machines
€ 80.000
Website
€ 40.000
Totale vaste activa
€ 675.000
Vlottende activa
Voorraden
€ 100.000
Liquide middelen
€ 15.000
Vorderingen
€ 25.000
Totale vlottende activa
€ 140.000
Aanloopkosten
Notariskosten
€ 5.000
Contracten
€ 7.000
Mediacampagnes
€ 25.000
Drukwerk en visitekaartjes
€ 1.000
Huur bedrijfsruimte
€ 4.000
Kosten werven personeel
€ 10.000
Totale aanloopkosten
€ 52.000
Totaal investeringsbegroting
€ 868.000

 

De investeringsbegroting opstellen met boekhoudsoftware

Je wilt graag dat je boekhoudsoftware je ondersteunt bij het opstellen van een investeringsbegroting. Echter, in veel boekhoudprogramma’s kan je nog geen exploitatiebegroting opstellen, laat staan een investeringsbegroting. Wanneer je de investeringsbegroting dan toch wilt opstellen in een boekhoudprogramma kom je al snel uit bij de duurdere en meer uitgebreide pakketten. Voor zzp’ers en kleinere ondernemers zijn deze duurdere pakketten vanuit financieel oogpunt vaak geen optie. Je kan er dan voor kiezen om een goedkoper boekhoudpakket met een API te koppelen aan separate online software waarin je een investeringsbegroting kan maken.

Om je boekhoudhouding te doen is het belangrijk dat je een goed pakket kiest. De verschillen tussen boekhoudprogramma’s zijn groot en later overstappen is lastig.

Hulp nodig bij de keuze van een goed boekhoudprogramma?

 • Origoo geeft je gratis advies
 • Het kost je 5 minuten van je tijd
 • En binnen 1 werkdag krijg je een onafhankelijk advies met het beste pakket

Start advies


Weten wanneer er weer een nieuw blog online staat? Laat je email achter en we mailen je direct.