Hulp nodig kiezen boekhoudpakket?

Hulp nodig?

  Start adviestool

  Wat is een liquiditeitsbegroting?

  Wie kijkt er niet op regelmatige basis naar zijn of haar eigen rekening om de financiële balans op te maken? Hoeveel geld heb ik nog en wat zijn mijn verwachte inkomsten en uitgaven? En heb ik misschien ruimte om eindelijk eens die nieuwe smartphone te kopen? Bij het runnen van een onderneming is het niet anders. Ook hier wil je nauwlettend in de gaten houden wat er op je bankrekening gebeurt. Een liquiditeitsbegroting als onderdeel van je algemene begroting is dan ook geen overbodige luxe.

  In een liquiditeitsbegroting staat aangegeven hoeveel geld je elke maand verwacht te ontvangen en uit te geven. Op deze manier kan je perfect bepalen wanneer je onderneming bijvoorbeeld extra geld nodig heeft. Draaien de zaken wat beter en heb je geld over, dan kan je bijvoorbeeld een investering overwegen. Zoals de aanschaf van die smartphone.

  Liquiditeitsbegroting maken

  De meeste bedrijven stellen een liquiditeitsbegroting op voor het komende boekjaar. Maar het is beter om een zogenaamde rollende liquiditeitsbegroting op te stellen. Bij een rollende begroting of liquiditeitsplanning kijk je altijd 12 maanden vooruit. Dit heeft als voordeel dat je op ieder moment 12 maanden vooruit kan bijsturen op eventuele financiële tekorten. Een andere term voor liquiditeitsbegroting is overigens kasstroomplanning of cashflow-planning. Dit omdat de liquiditeitsbegroting de kasstromen inzichtelijk maakt. Maar wat zijn nu de stappen om tot een goede cashflowplanning te komen?

  Stap 1: Werk de balans bij

  Het startpunt van de liquiditeitsbegroting is een bijgewerkte balans. Met name de post “Liquide middelen” onder het kopje activa op de balans is van belang voor de liquiditeitsbegroting. Deze post is belangrijk, omdat het aangeeft in hoeverre je op korte termijn aan je verplichtingen zoals bijvoorbeeld rentebetalingen kan voldoen.

  Stap 2: Breng alle inkomende en uitgaande geldstromen in kaart

  Maak per maand of per kwartaal een inschatting van alle inkomende en uitgaande geldstromen. Voorbeelden zijn betalingen van verkoopfacturen of het betalen van lonen aan werknemers. Maar ook rentebetalingen van leningen en vervoerskosten vallen onder het kopje uitgaande geldstromen.

  Let op! Afschrijvingen worden niet in de cashflowplanning opgenomen omdat dit niet leidt tot uitgaande geldstromen.

  Stap 3: Tref maatregelen om tekorten op te vangen

  Als je de vorige stap goed hebt uitgevoerd kan je aan je saldo liquide middelen zien wanneer je een overschot of tekort hebt. Zeker bij een tekort is het belangrijk om tijdig maatregelen te treffen. Enkele voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Extra financiering zoals bijvoorbeeld een lening aantrekken om tekorten op te vangen
  • Investeringen uitstellen of minder investeren
  • Je operationele kosten terugdringen
  • Extra inkomsten proberen te genereren

  Het is natuurlijk lekkerder als je een overschot hebt. Bij een overschot kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om investeringen te doen, schulden af te lossen of dit geld te parkeren als appeltje voor de dorst.

  Liquiditeitsbegroting maken – aandachtspunten en tips

  Elke maand proactief je inkomsten en uitgaven proberen in te schatten, is natuurlijk geen exacte wetenschap. Een Nostradamus voor voorspellingen zou handig zijn, maar bestaat niet. Je moet bij het opstellen van de liquiditeitsbegroting dan ook met een aantal zaken rekening houden. Denk bijvoorbeeld aan de betalingstermijn van facturen. Het duurt namelijk vaak even voordat je daadwerkelijk je geld ontvangt nadat je de factuur hebt gestuurd. Dit kan enkele weken tot zelfs maanden duren. Daarnaast moet je ook rekening houden met zaken zoals de huur, lonen, vakantiegeld, kosten van telefoon en Internet, periodieke betalingen zoals de belastingen, … Je gaat al snel kosten over het hoofd zien dus gestructureerd te werk gaan is het devies. In tegenstelling tot de exploitatiebegroting wordt de liquiditeitsbegroting inclusief btw opgesteld. De btw moet immers gewoon betaald worden.

  Voorbeeld liquiditeitsbegroting

  In onderstaande tabel vind je een voorbeeld van een liquiditeitsbegroting als je bovenstaande stappen doorloopt.

  Liquiditeitsbegroting

  In dit voorbeeld van een kasstroomoverzicht hebben we per kwartaal de verwachte in- en uitgaande geldstromen opgenomen. Je kan zelf kiezen om voor jouw onderneming bijvoorbeeld per maand in plaats van per kwartaal een inschatting te maken.

  De liquiditeitsbegroting opstellen met boekhoudsoftware

  Je wilt graag dat je boekhoudsoftware je ondersteunt bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting. Echter, in veel boekhoudprogramma’s kan je nog geen exploitatiebegroting opstellen, laat staan een liquiditeitsbegroting. Wil je de liquiditeitsbegroting toch opstellen in een boekhoudprogramma dan kom je al snel uit bij de duurdere, meer uitgebreide pakketten. Voor zzp’ers en kleinere ondernemers zijn deze duurdere pakketten vanuit financieel oogpunt vaak geen optie. Je kan er dan voor kiezen om een goedkoper boekhoudpakket met een API te koppelen aan separate online software waarin je een liquiditeitsbegroting kan maken.

  Om je boekhoudhouding te doen is het belangrijk dat je een goed pakket kiest. De verschillen tussen boekhoudprogramma’s zijn groot en later overstappen is lastig.

  Hulp nodig bij de keuze van een goed boekhoudprogramma?

  • Origoo geeft je gratis advies
  • Het kost je 5 minuten van je tijd
  • En binnen 1 werkdag krijg je een onafhankelijk advies met het beste pakket

  Start advies


  Weten wanneer er weer een nieuw blog online staat? Laat je email achter en we mailen je direct.