Hulp nodig kiezen boekhoudpakket?

Hulp nodig?

  • Gratis advies
  • Binnen 1 werkdag
  • Kost je 5 min.
Start adviestool

Wat is een rekeningschema?

Het rekeningschema, ook wel grootboekrekeningschema genoemd, bestaat uit de totale lijst van alle grootboekrekeningen. Deze rekeningen behoren toe aan de balans of de winst- en verliesrekening. Hierbinnen zijn de rekeningen vaak weer verder verdeeld naar verschillende rubrieken.

Hoewel de rubrieken binnen een rekeningschema vaak wel dezelfde indeling aanhouden voor alle bedrijven, zijn de rekeningen die door bedrijven gebruikt worden binnen de rubrieken onderling behoorlijk verschillend.

Rubrieken

De rubriekindeling binnen het rekeningschema is vrijwel altijd gelijk.

#RubriekType rekening
0Vaste activa, eigen vermogen, voorzieningen en langlopende schuldenBalans
1Financiële rekeningen: liquide middelen, kortlopende vorderingen en schulden, belastingen en premiesBalans
2TussenrekeningenBalans
3Rekeningen van voorraden grondstoffenBalans
4KostenrekeningenW&V
5Rekeningen voor verdeling indirecte kostenW&V
6FabricagerekeningenW&V
7Voorraadrekeningen: Inkoopwaarde van de omzet, inkopen, werk door derdenW&V
8OmzetrekeningenW&V
9Rekeningen voor algemene resultaten (of overige resultaten)W&V

De cijfers van de rubrieken zie je terugkomen in het eerste cijfer dat wordt gebruikt voor een grootboekrekeningnummer dat bij de betreffende rubriek hoort.

Rekeningschema per bedrijf

Vooral kleinere bedrijven zullen relatief weinig grootboekrekeningen gebruiken ten opzichte van grotere bedrijven. Het kan zelfs zo zijn, dat bepaalde ondernemingen niet alle rubrieken gebruiken. Zo zal een ZZP-er die interim werkzaamheden verricht waarschijnlijk geen gebruik maken van de rubriek #6 – Fabricagerekeningen. Verder geldt dat er nogal wat onderscheid zal zijn in de rekeningen die gebruikt worden door ondernemingen binnen verschillende branches. Een handelsbedrijf zal namelijk andere boekingen doen dan een productiebedrijf. Ook hebben bedrijven ieder voor zich toch vaak weer net een andere informatiebehoefte. Dit kan bijvoorbeeld komen door een andere manier van aansturing van het bedrijf. Als je bijvoorbeeld meerdere afdelingen hebt, leidt dat in het algemeen tot extra boekingen ten opzichte van een bedrijf dat maar uit één entiteit bestaat. Kortom, hoe complexer het bedrijf hoe meer behoefte er zal zijn aan een passend bedrijfsspecifiek rekeningschema.

Referentie GrootboekSchema (RGS)

Hoewel het voor een bedrijf zelf natuurlijk heel goed is, dat een perfect passend rekeningschema is opgezet, heeft het ook nadelen. Zo is het uitwisselen van financiële gegevens tussen bedrijven een stuk moeilijker met afwijkende rekeningschema’s. Daarom is een initiatief gestart genaamd Referentie Grootboekrekeningschema (RGS). RGS is een grootboekrekeningschema dat is gebaseerd op een gestandaardiseerde codering van financiële gegevens. Daarmee wordt het uitwisselen van gegevens tussen bedrijven een stuk makkelijker. Een ander voordeel is dat bedrijven die cijfers aanleveren conform het RGS veel gemakkelijker geïnterpreteerd en met elkaar vergeleken kunnen worden.

Om te zorgen dat bedrijven toch gebruik kunnen blijven maken van hun eigen rekeningschema, maar ook voldoen aan RGS zijn er boekhoudpakketten die deze twee rekeningschema’s automatisch aan elkaar koppelen via een referentiecode. Zo wordt optimaal geprofiteerd van de voordelen van het gebruik van een individueel rekeningschema en het RGS.


Weten wanneer er weer een nieuw blog online staat? Laat je email achter en we mailen je direct.