Hulp nodig kiezen boekhoudpakket?

Hulp nodig?

  • Gratis advies
  • Binnen 1 werkdag
  • Kost je 5 min.
Start adviestool

Wat is het factuurstelsel?

In de wereld van boekhouden heb je te maken met het factuurstelsel en het kasstelsel. Maar wat is het factuurstelsel? En wat is het kasstelsel? En waarom worden er eigenlijk twee soorten stelsels toegepast?

Kort samengevat is het belangrijkste verschil tussen beide stelsels de periode waarin de baten en lasten worden geboekt.

  • In het factuurstelsel worden de kosten en opbrengsten geboekt op basis van de factuurdatum.
  • In het kasstelsel worden de uitgaven en ontvangsten verwerkt op basis van de datum dat het geld daadwerkelijk in de kas vloeit (daadwerkelijke ontvangst) of uit de kas wordt gehaald (daadwerkelijke uitgave).

Om de boekhouding te voeren moet je als ondernemer of bedrijf een keuze maken om het factuurstelsel óf het kasstelsel toe te passen. Je kan dus niet zomaar switchen tussen beide stelsels of deze door elkaar gebruiken. Een belangrijke reden dat er een keuze gemaakt moet worden, is dat dit een vereiste is van de Belastingdienst. Dit heeft te maken met het feit dat de berekening van de BTW-aangifte op één van beide kasstelsels gebaseerd moet zijn.

Het factuurstelsel

In het factuurstelsel worden de baten en lasten in de boekhouding verwerkt op basis van de factuurdatum van de inkoop- en verkoopfacturen. Dit betekent dat de kosten en opbrengsten in de periode worden geboekt waarop ze betrekking hebben. Dit staat dus los van het moment waarop de betaling van deze facturen daadwerkelijk plaatsvindt. Het factuurstelsel is dan ook met name geschikt als betalingen op een ander moment plaatsvinden dan de factuurdatum.

Voorbeeld:

Je bent ZZP-er en werkt op basis van het uurtje-factuurtje model. In de maand april heb je 60 uur gewerkt voor een klant. Op de eerste werkdag van de volgende maand mei stuur je deze klant vervolgens een factuur voor 60 uur met factuurdatum 1 mei 2017. In het factuurstelsel boek je dan de opbrengsten van deze factuur in de boekingsperiode mei 2017. De factuurdatum valt immers binnen de boekingsperiode ‘mei’. Als je de factuurdatum op 30 april 2017  had gezet, dan waren de opbrengsten in de boekingsperiode ‘april’ gevallen. Afhankelijk van de factuurdatum en de periode waarin de opbrengst wordt geboekt, moet je ook de BTW-aangifte boeken.

De vraag is nu waarom in bovenstaand voorbeeld de ZZP-er beter het factuurstelsel toepast in plaats van het kasstelsel?

Eigenlijk is deze vraag heel simpel te beantwoorden. Voor veel ZZP-ers geldt een betalingstermijn van enkele weken. Dat varieert vaak van twee weken tot twee maanden. Als de ZZP-er in bovenstaand voorbeeld in maart 60 uur voor een klant heeft gewerkt, dan wil je wel de opbrengst van deze periode direct in het resultaat meenemen. Je wilt niet weken wachten tot het geld binnen is om de opbrengst in het resultaat te boeken. De reden dat deze ZZP-er het factuurstelsel toepast en niet niet het kasstelsel is dat daarmee een beter beeld ontstaat van de financiën en meer specifiek het resultaat.

Het kasstelsel

In tegenstelling tot bovenstaand voorbeeld van de ZZP-er zijn er ook genoeg andere ondernemers voor wie het kasstelsel een betere weergave biedt van de financiën en het resultaat. Dit geldt met name voor ondernemers die vooral goederen of diensten verlenen aan particulieren en welke direct betaald worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan marktkooplui, winkeliers en horecabedrijven. Als je op de markt een tros bananen koopt ontvang je geen factuur, maar reken je gewoon direct contant af. Voor deze ondernemers geldt dat het kasstelsel meer geschikt is dan het factuurstelsel. De BTW wordt dan berekend over de daadwerkelijke ontvangsten in de betreffende periode of aangiftetijdvak.

Boekhoudprogramma vergelijken

Als je een nieuw boekhoudpakket wilt kopen dan is het belangrijk voor jezelf om eerst te bepalen of je via het kasstelsel of factuurstelsel gaat boekhouden. Bijna alle boekhoudpakketten die beschikbaar zijn op de markt ondersteunen wel het invoeren van boekingen conform beide stelsels. Echter, het automatisch berekenen en faciliteren van de BTW-aangifte op basis van het kasstelsel wordt door veel boekhoudprogramma’s helemaal niet of beperkt ondersteund. Let daar dus goed op bij het kiezen van boekhoudsoftware.

 


Weten wanneer er weer een nieuw blog online staat? Laat je email achter en we mailen je direct.