Hulp nodig kiezen boekhoudpakket?

Hulp nodig?

  Start adviestool

  Wat zijn werkgeversafdrachten?

  Een werkgever moet meer doen dan enkel het loon van zijn of haar werknemers betalen. Er zijn namelijk ook nog zogenaamde werkgeversafdrachten. Werkgeversafdrachten zijn premies en bijdragen die de werkgever afdraagt voor iedere werknemer. Het gaat hier om wat ook weleens de loonheffing genoemd wordt. Deze loonheffing kan op haar beurt in drie afdrachtposten onderverdeeld worden: de loonbelasting (inclusief de premies volksverzekeringen), de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

  Maar waarom zijn werkgeversafdrachten belangrijk voor de ondernemer met personeel in dienst? De werkgeversafdrachten zijn door de overheid in het leven geroepen en hebben als doel de ondernemer te helpen. De overheid wil via deze afdrachten voorkomen dat de werkgever op het einde van het jaar met zware financiële lasten wordt geconfronteerd. De werkgever houdt daarom deze afdrachten elke maand in op het salaris van de werknemers.

  Werkgeversafdrachten: Loonbelasting en premies volksverzekeringen

  De loonbelasting is simpelweg de belasting die de werkgever op het loon van zijn of haar werknemer moet betalen. Daarnaast moet de werkgever voor iedere werknemer de premies voor de volksverzekeringen afdragen. Onder volksverzekeringen vallen de AOW (Algemene Ouderdomswet), de ANW (de Algemene Nabestaandenwet), de SVB (de Sociale Verzekeringsbank) en de AWBZ (de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De loonbelasting en premies volksverzekeringen worden vaak in één adem genoemd omdat ze ook onder dezelfde heffing vallen. Er is dus geen aparte heffing maar één gezamenlijke heffing voor beide soorten werkgeversafdrachten.

  De betaling van loonheffing gebeurt op alle zogenaamde beloningen die een werknemer van zijn of haar werkgever krijgt. In eerste instantie gaat het hier om het salaris, de overuren, de 13de maand, het vakantiegeld,… Toch moet er ook loonheffing betaald worden op andere beloningen die niet meteen in geld uitbetaald worden. Denk bijvoorbeeld maar aan loon in natura zoals een bedrijfswagen of vergoedingen van de werkgever voor bijvoorbeeld internet. Zaken zoals studiekosten, reiskosten en lunches mogen op hun beurt dan weer wel belastingvrij vergoed worden.

  Premies werknemersverzekeringen

  Daarnaast betaalt de werkgever ook de premies voor de werknemersverzekeringen ZW, WW, WAO en WIA. Hieronder vind je de afkortingen voor de verschillende soorten werknemersverzekeringen:

  ZW = Ziektewet (de ziektewet valt onder de werkloosheidswet)

  WW = Werkloosheidswet

  WAO = Wet op de arbeidsongeschiktheid

  WIA = Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

  De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

  De premie werknemersverzekeringen hebben we hierboven al even aangehaald (zie ZW, WW, WAO en WIA). Naast deze premie behoort ook de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet tot de werkgeversafdrachten. Een zorgverzekering is bij wet verplicht voor iedere in Nederland gedomicilieerde Nederlander. Een deel betaal je hiervoor zelf (= de nominale premie), terwijl een ander deel door de werkgever wordt ingehouden. Dit laatste deel betaalt de werkgever aan de Belastingdienst terug. De werkgever is bij wet verplicht om dit bedrag te vergoeden aan de werknemer.

  Voor de ondernemer en werkgever is het niet altijd even gemakkelijk te overzien wat je precies voor je werknemers moet afdragen. Laat je dus goed informeren met betrekking tot de werkgeversafdrachten!

   


  Weten wanneer er weer een nieuw blog online staat? Laat je email achter en we mailen je direct.